Skip to main content

ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਰੈਫਰਲ ਸ਼ਰਤਾਂ

Last updated: 14th February 2023

ਮੁਹੱਲਾ ਟੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ("We", "MTPL", ") ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Moj ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ("ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ") ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ("ਇਨਵਾਈਟ") ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ "Moj" ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਸਕਰਣਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਪਲੇਟਫਾਰਮ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ Moj For Creator ("MFC") ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਬਣਨ।

ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ (“ਸ਼ਰਤਾਂ”) ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ MTPL ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਾਈਡਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। MTPL ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। MTPL ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ:#

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਰੈਫਰਰ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗ ਰੈਫਰਲ:#

ਇੱਕ ”ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਰੈਫਰਲ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

 • ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੈਫਰਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਫਰਲ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ MFC ‘ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ MTPL ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ MFC ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੱਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੈਫਰਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਰੈਫਰਲ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੋਗ ਰੈਫਰਲ ਭਾਵੇਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ MFC ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰੈਫਰਲ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ MFC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੈਫਰਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
 • ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ MFC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ MFC ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਇਡ ਰੈਫਰਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀ ਮਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
 • ਜੇਕਰ MFC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MTPL ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੀਵਿਊ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਰੈਫਰਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਜੇਕਰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੈਫਰਰ ਦੁਆਰਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਰੈਫਰਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
 • ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਇਡ ਰੈਫ਼ਰਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰੈਫ਼ਰਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਲਈ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਰੈਫ਼ਰਰ ਉਸੇ ਸੱਦੇ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨਾਮ:#

 • ਰੈਫਰਲ ਲਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ MFC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਰੈਫਰਲ 100 ਮਿੰਟ ("ਇਨਾਮ") ਦੇ ਇਨਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈਫਰਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿੰਟ (100 ਮਿੰਟ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਇਨਾਮ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। MTPL ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। MTPL ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸ਼ੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ MTPL, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।
 • MTPL ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਰੈਫਰਲ, ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ:#

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਰੈਫਰਰ ਅਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

 • MTPL ਦਿਆ ਸ਼ਰਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ MTPL ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਰਹੋ;
 • MTPL, ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ, ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਏਜੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, "ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ" ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਮੰਗਾਂ, ਨੁਕਸਾਨਾਂ, ਨੁਕਸਾਨਾਂ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਲਾਗਤਾਂ ਜਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ/ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ। ਬਚਾਅ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣਗੇ
 • MTPL ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਅਸਿੱਧੇ, ਇਤਫਾਕਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਪਰਿਣਾਮੀ, ਜਾਂ ਮਿਸਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਵਰਤੋਂ, ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਟੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਭਾਵੇਂ MTPL ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ) ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: (i) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ; (ii) ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ; (iv) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਆਚਰਣ; ਜਾਂ (v) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ।
 • ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਵਹਾਰ:#

 • MTPL ਇੱਕ ਰੈਫਰਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ MTPL ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਰੈਫਰਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਹੈਕਿੰਗ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਖਤਰਨਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਨੁਚਿਤ ਗੇਮਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। , ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ. ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਚਾਈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ MTPL ਆਪਣੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਨਾਲ MTPL, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।
 • ਰੈਫ਼ਰਰ ਜਾਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਅਲੀ ਈਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ਜਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ, ਬੋਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਕਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
 • MTPL ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਰੈਫਰਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ MTPL ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਫਰਰ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਰੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਨੂੰਨ:#

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।